03_مرتضی و مصطفی

خاطرات‌خود‌گفته‌شهید‌‌مرتضی‌عطایی‌(ابو‌علی)

سال نشر:
1396
قطع:
جیبی
شمارگان:
5000
شمارگان تاکنون:
5000
تعداد صفحات:
0
گردآورنده:
علی اکبری مزدآبادی
نوبت چاپ:
1
قیمت:
80000ریال