01_یاد امام و شهدا

سال نشر: 1396

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 25000

گردآورنده: علی‌اکبری‌مزآبادی

نوبت چاپ: 5

قیمت: 60000 ریال

02_به‌یاری‌خداوند‌توانا

سال نشر: 1395

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 20000

گردآورنده: علی‌اکبری‌مزآبادی

نوبت چاپ: 4

قیمت: 55000 ریال

03_چمران مظلوم بود

سال نشر: 1396

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 45000

گردآورنده: علی‌اکبری‌مزآبادی

نوبت چاپ: 9

قیمت: 60000 ریال

04_میرزامحمدپدرکردستان

سال نشر: 1388

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 20000

گردآورنده: علی‌اکبری‌مزآبادی

نوبت چاپ: 4

قیمت: 60000 ریال

05_می‌خواهم‌باتوباشم

سال نشر: 1393

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 40000

گردآورنده: علی‌اکبری‌مزآبادی

نوبت چاپ: 7

قیمت: 65000 ریال

06_من اینجا نمی مانم

سال نشر: 1396

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 40000

گردآورنده: علی‌اکبری‌مزآبادی

نوبت چاپ: 8

قیمت: 60000 ریال

07_برای‌خدا‌مخلص‌بود

سال نشر: 1395

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 55000

گردآورنده: علی‌اکبری‌مزآبادی

نوبت چاپ: 11

قیمت: 60000 ریال

08_نمی‌توانست‌زنده‌بماند

سال نشر: 1396

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 35000

گردآورنده: علی‌اکبری‌مزآبادی

نوبت چاپ: 7

قیمت: 65000 ریال

09_از‌همه‌عذر‌می‌خوام

سال نشر: 1395

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 25000

گردآورنده: علی‌اکبری‌مزآبادی

نوبت چاپ: 5

قیمت: 6000 ریال

10_زندگی با فرمانده

سال نشر: 1396

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 20000

نویسنده: علی‌اکبری‌مزآبادی

نوبت چاپ: 4

قیمت: 70000 ریال

11_تکرار یک تنهایی

سال نشر: 1395

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 20000

گردآورنده: محمدعلی صمدی

نوبت چاپ: 4

قیمت: 65000 ریال

12_او یک ملت بود

سال نشر: 1394

قطع: رقعی

شمارگان: 5000

شمارگان تاکنون: 10000

گردآورنده: محمدعلی صمدی

نوبت چاپ: 2

قیمت: 85000 ریال

21

کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به انتشارات یا زهرا(سلام الله علیها) می باشد

Developed by IVS

ورود